Într-o lume caracterizată de schimbări rapide și de o evoluție constantă a tehnologiei, formarea profesională continuă a devenit esențială pentru menținerea competitivității pe piața muncii. Aceasta nu doar că oferă angajaților oportunități de dezvoltare și avansare în carieră, dar aduce și numeroase…

read more

Cursuri de calificare în domenii inovative pentru angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru Proiectul a fost implementat în perioada 31.03.2015 – 31.12.2015, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Parteneri Fundația Romțno-Germană de Pregătire și Perfecționare Profesională în…

read more

Măsuri integrate pentru comunitățile marginalizate cu populație aparținând minorității rome din Anina, județul Caraș-Severin Proiectul a fost implementat în perioada 14.08.2017 – 13.10.2020,  în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Parteneri Asociația de Binefacere PRO VITAM Reșița – solicitant Camera de Comerț,…

read more

Oportunități de integrare rapidă pe piața muncii a șomerilor de Regiunile Vest și Centru Proiectul a fost implementat în perioada august 2014 – martie 2015, pe o perioadă de 18 luni, în cadrul Programului Operațional Sectorial Resurse Umane  Parteneri Camera de Comerț,…

read more

Calificare pentru tinerii NEETs din Regiunea Vest Proiectul a fost implementat în perioada 24.09.2021-23.12.2023 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2017-2022, în județele Caraș-Severin, Arad, Timiș și Hunedoara. Parteneri TOP MEDIA SRL – Reșița – solicitant Asociația pentru Performanță în Formare-Perform –…

read more

Top calificare pentru tinerii NEETs Proiectul a fost implementat în perioada 15.09.2021-31.12.2023 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2017-2022, în județele Caraș-Severin, Arad, Timiș și Hunedoara. Parteneri E-JOBS SRL – Petroșani – solicitant TOP MEDIA SRL – Reșița – partener Obiectiv general…

read more

Top Media își propune să faciliteze creșterea și dezvoltarea profesională a adulților prin furnizarea unor servicii integrate de formare, informare și consiliere profesională, precum și prin intermedierea muncii. Toate acestea sunt realizate pentru a încuraja o piață a muncii mai dinamică și…

read more