Măsuri integrate pentru comunitățile marginalizate cu populație aparținând minorității rome din Anina, județul Caraș-Severin

Proiectul a fost implementat în perioada 14.08.2017 – 13.10.2020,  în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Parteneri

 1. Asociația de Binefacere PRO VITAM Reșița – solicitant
 2. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin – partener 1
 3. TOP MEDIA SRL Reșița – partener 2
 4. Primăria Anina – partener 3
 5. Liceul „Mathias Hammer” Anina – partener 5

Obiectiv general

Reducerea semnificativă a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Anina în care există populație aparținând minorității rome, prin aplicarea unui set complet de măsuri integrate și inovative, care răspund nevoilor specifice ale grupului țintă, identificate în analiză preliminară.

Obiective specifice

 1. Dezvoltarea motivației și capacității de acțiune a 556 persoane în risc de sărăcie și excluziune socială pentru a deveni active în îmbunătățirea propriilor condiții de viață.
 2. Îmbunătățirea nivelului de educație în rândul a 62 copii, tineri și adulți, care asigură premisele integrării ulterioare pe piața muncii.
 3. Creșterea gradului de adaptabilitate, receptivitate, flexibilitate față de cerințele actuale de pe piața muncii pentru 294 persoane, respectiv a nivelului de competențe profesionale care asigură succesul integrării pe piața muncii pentru 280 persoane.
 4. Creșterea oportunităților de ocupare și de obținere a unor venituri suplimentare, prin furnizarea sprijinului pentru demararea / dezvoltarea a 5 afaceri / activități independente.
 5. Facilitarea accesului/participării la servicii sociale, medicale pentru 556 persoane și medico-sociale de calitate pentru 200 persoane în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale persoanelor din comunitatea marginalizată.
 6. Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 150 persoane și asigurarea premiselor dezvoltării ulterioare a motivației pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv prin utilizarea resurselor regenerabile de energie și a echipamentelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.
 7. Facilitarea rezolvării problemelor legate de reglementarea actelor pentru 211 persoane ca premisă pentru depășirea stării de săracie și excluziune socială.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *