Oportunități de integrare rapidă pe piața muncii a șomerilor de Regiunile Vest și Centru

Proiectul a fost implementat în perioada august 2014 – martie 2015, pe o perioadă de 18 luni, în cadrul Programului Operațional Sectorial Resurse Umane 

Parteneri

 1. Camera de Comerț, Industrie și Agricultutră Caraș-Severin –  solicitant
 2. TOP MEDIA SRL Reșița – partener 1
 3. Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea Ciuc – partener 2
 4.  Practik Consulting&Comp SRL Miercurea Ciuc – partener 3
 5. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin – partener 4
 6. AMS Human Resorces SRL Oradea – partener 5
 7. Asociația Timix Timișoara – partener 6

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este creșterea ratei de ocupare și facilitarea integrarii pe piața muncii a șomerilor, în special a celor de lunga durată, din Regiunile Vest si Centru prin măsuri de ocupare cu caracter activ – furnizarea unor programe integrate și inovative, respectiv promovarea mobilității geografice și ocupaționale.

Obiective specifice

 1. Dezvoltarea motivației pentru a ocupa un loc de muncă și pentru construirea carierei
 2. Creșterea gradului de competitivitate, adaptabilitate, receptivitate și flexibilitate față de cerințele actuale de pe piața muncii
 3. Dezvoltarea unor măsuri de sprijin suplimentar pentru integrarea șomerilor de lungă durată prin initiative locale și schimb de bune practici transnaționale în acest domeniu
 4. Dezvoltarea de competențe solicitate în prezent de angajatori și promovarea nevoii formării profesionale continue pentru a raspunde evoluțiilor de pe piața muncii
 5. Creșterea mobilității ocupaționale și geografice în baza dobândirii de noi abilități și competențe cheie și prezentării oportunităților de ocupare a unui loc de muncă în spațiul Uniunii Europene
 6. Atragerea și menținerea pe piața muncii a unui număr cât mai mare de șomeri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *