Cursuri de calificare în domenii inovative pentru angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru Proiectul a fost implementat în perioada 31.03.2015 – 31.12.2015, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Parteneri Fundația Romțno-Germană de Pregătire și Perfecționare Profesională în…

read more

Măsuri integrate pentru comunitățile marginalizate cu populație aparținând minorității rome din Anina, județul Caraș-Severin Proiectul a fost implementat în perioada 14.08.2017 – 13.10.2020,  în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Parteneri Asociația de Binefacere PRO VITAM Reșița – solicitant Camera de Comerț,…

read more

Oportunități de integrare rapidă pe piața muncii a șomerilor de Regiunile Vest și Centru Proiectul a fost implementat în perioada august 2014 – martie 2015, pe o perioadă de 18 luni, în cadrul Programului Operațional Sectorial Resurse Umane  Parteneri Camera de Comerț,…

read more

Calificare pentru tinerii NEETs din Regiunea Vest Proiectul a fost implementat în perioada 24.09.2021-23.12.2023 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2017-2022, în județele Caraș-Severin, Arad, Timiș și Hunedoara. Parteneri TOP MEDIA SRL – Reșița – solicitant Asociația pentru Performanță în Formare-Perform –…

read more

Top calificare pentru tinerii NEETs Proiectul a fost implementat în perioada 15.09.2021-31.12.2023 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2017-2022, în județele Caraș-Severin, Arad, Timiș și Hunedoara. Parteneri E-JOBS SRL – Petroșani – solicitant TOP MEDIA SRL – Reșița – partener Obiectiv general…

read more