Top calificare pentru tinerii NEETs

Proiectul a fost implementat în perioada 15.09.2021-31.12.2023 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2017-2022, în județele Caraș-Severin, Arad, Timiș și Hunedoara.

Parteneri

  1. E-JOBS SRL – Petroșani – solicitant
  2. TOP MEDIA SRL – Reșița – partener

Obiectiv general

Furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, acordate pentru 372 tineri NEETs șomeri cu vîrsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Vest, în scopul îmbunătățirii nivelului de compețente, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, și asigurarea suportului necesar pentru creșterea ocupării tinerilor NEETs, demers concretizat în obținerea unui certificat de calificare de către cel puțin 276 tinerilor NEETs, precum și angajarea a minim 162 tineri NEETs, intervenție derulată în Regiunea Vest, materializată pe parcursul a 24 luni.

Obiective specifice

  1. Identificarea unui număr minim de 372 persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare, cu rezidența în Regiunea Vest, prin dezvoltarea unei campanii de informare și promovare, intervenție derulată în Regiunea Vest, materializată pe parcursul a 24 luni.
  2. Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 316 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Vest, prin participarea la programele de formare profesională, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, intervenție derulată în Regiunea Vest, materializată pe parcursul a 24 luni.
  3. Cresterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Vest, prin furnizarea de sprijin pentru încadrarea în muncă a 162 persoane, inclusiv prin activități de susținere a antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, intervenție derulată în Regiunea Vest, materializată pe parcursul a 24 luni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *