Calificare pentru tinerii NEETs din Regiunea Vest

Proiectul a fost implementat în perioada 24.09.2021-23.12.2023 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2017-2022, în județele Caraș-Severin, Arad, Timiș și Hunedoara.

Parteneri

  1. TOP MEDIA SRL – Reșița – solicitant
  2. Asociația pentru Performanță în Formare-Perform – partener 1
  3. BIOANALYSIS SRL – Timișoara – partener 2

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de ocupare prin furnizarea serviciilor de informare și promovare, programelor de formare profesională în domenii solicitate de angajatori, servicii de mediere pe piața muncii (inclusiv măsuri inovative – Job Club și networking) pentru 372 tineri NEETs din Regiunea Vest, cu accent categoriile defavorizate (peste 30% – minim 112 persoane din categoria tinerilor NEETs greu ocupabili si foarte greu ocupabili, 21% – minim 79 persoane din mediul rural și 6% – minim 23 persoane de etnie romă), respectiv servicii de acompaniere (pentru tinerii NEETs greu ocupabili și foarte greu ocupabili) și măsuri de asigurare a sustenabilității locurilor de muncă ocupate.

Obiective specifice

  1. Cresterea participării și motivarea tinerilor NEETs pentru a beneficia de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă;
  2. Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale solicitate pe piața muncii pentru 372 tineri NEETs;
  3. Creșterea ocupării în rândul tinerilor NEETs;
  4. Asigurarea sustanabilității locurilor de muncă ocupate de tinerii NEETs și a măsurilor de sprijin ale proiectului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *