Informare și consiliere profesională

Furnizăm servicii personalizate de informare și consiliere pentru adulți, pentru a-i ajuta să-și identifice interesele, abilitățile și aspirațiile profesionale.
Oferim ghidare în alegerea carierei, elaborarea planurilor de dezvoltare a carierei și gestionarea tranzițiilor profesionale.
Punem la dispoziție informații actualizate despre oportunitățile de carieră, cerințele pieței muncii și tendințele în domeniul ocupării forței de muncă.

Informarea, consilierea și orientarea profesională se realizează prin oferirea de informații sau sprijin specializat unei persoane cu privire la alegerea potrivită a unei ocupații, evoluția într-o ocupație, adaptarea la modificările apărute într-o ocupație, schimbarea ocupatiei sau metode de menținere a locului de muncă.

Aceste servicii sunt oferite de specialiști în resurse umane sau de consilieri de carieră și includ furnizarea de informații privind piața muncii, evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilităților și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră, precum și instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Serviciile de informare și consiliere profesională se acordă contra cost sau gratuit persoanelor care se înscriu la programele de formare profesională organizate și desfășurate de către firmă.

Solicitare pentru a beneficia de servicii de informare şi consiliere.