Servicii oferite

Ce servicii oferim?

Responsive

Formare profesională a adulților

Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe (cursuri) de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare și specializare.

Compatibilities

Consiliere și consultanță formare profesională

Sprijin în organizarea și desfășurarea programelor de ucenicie la locul de muncă și a cursurilor organizate de către angajatori.

Consiliere FPA

Informare și consiliere profesională

Sprijin specializat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupațtii, progresul în carieră, adaptarea la o ocupație, schimbarea ocupației sau orice alte probleme legate de o profesie.

SEO

Medierea muncii

Punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.