Axa Prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: Dezvoltarea culturii antreprenoriale în județele Caraș-Severin, Alba şi Vâlcea

Parteneri:

 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin
 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Alba
 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vâlcea
 • TOP MEDIA
 • Asociația TRADITION GROUP - Bucerdea Vinoașă, jud.Alba
 • INFOR Consorzio Interaziendale Per La Formazione - Italia
 • SAA Scuola di Amministrazione Aziendale - Italia

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul proiectului a fost acela de a contribui la îmbunătățirea statutului economic al unui număr semnificativ de persoane din județele Caraș-Severin, Alba și Vâlcea, prin promovarea antreprenoriatului și în baza inițierii de noi afaceri sau dezvoltării celor existente, determinate de dezvoltarea cunoștințelor, abilitaților și inițiativelor antreprenoriale și manageriale în rândul întreprinzătorilor (furnizarea de formare profesionala, prezentarea exemplelor de succes din alte tari ale Uniunii Europene si stabilirea de contacte de afaceri cu parteneri externi).

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea culturii antreprenoriale si manageriale în rândul întreprinzătorilor cu scopul de a crea sau dezvolta noi afaceri;
 • Facilitarea accesului întreprinzătorilor la finanțări bancare și la fonduri europene si guvernamentale destinate sectorului IMM, fapt care va crea premisele creșterii volumului afacerilor;
 • Promovarea și transmiterea la nivelul întreprinzătorilor a exemplelor de bune practici și ideilor de succes de la nivel internațional, care va favoriza îmbunătățirea performantelor întreprinderilor și creșterea competitivității în condițiile respectării normelor de protecție a mediului;
 • Dezvoltarea unei rețele de cooperare între întreprinzători, care să favorizeze atât schimbul de experiență la nivel național și transnațional, cât și încheierea de parteneriate comerciale.

Activități implementate de către TOP MEDIA:

 • campanii de promovare adresate persoanelor din grupul țintă privind beneficiile participarii la programele de formare profesionala continua;
 • pregatirea cursurilor de formare profesionala;
 • selectionarea participantilor;
 • furnizarea formarii profesionale.

Rezultate (obținute de partenerul TOP MEDIA):

 • întocmirea analizei mediului de afaceri si comparatia intre concluziile obtinute si caracteristicile mediului antreprenorial transnational, utilizat pentru stabilirea continuturilor cursurilor de formare si a exemplelor de bune practici din regiunile vizate unde au fost derulate vizitele de studiu (documentul ce poate fi consultat pe site-ul web al proiectului).
 • organizarea și desfășurarea unui număr de 10 cursuri de formare profesională pentru competențe comune – antreprenoriat și a unui număr de 10 cursuri de perfecționare în ocupația de manager de vânzări.
 • participarea la cele două programe de formare profesională a unui număr total de 200 de persoane la cursurile de antreprenoriat și a 200 de persoane la cursurile de perfecționare în ocupația de manager de vânzări.
 • rezultatele activitatilor de formare profesionala au fost cuantificate prin aplicarea chestionarelor de evaluare care au stabilit gradul de satisfactie si progresele in acumularea competentelor.