Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.3: Acces şi participare la formare profesională continuă
Titlul proiectului: Cursuri de calificare in domenii inovative pentru angajatii fostelor zone industrializate din Regiunile Vest si Centru

Parteneri:

 • Fundatia Romano-Germana de Pregatire si Perfectionare Profesionala in Domeniul Constructiilor - Timisoara
 • Asociatia Evanghelistica si de Caritate ISUS SPERANTA ROMÂNIEI - Timișoara
 • TOP MEDIA
 • Asociația TRADITION GROUP – Bucerdea Vinoasă, Alba

Obiectivul general al proiectului:
Creșterea nivelului de calificare si a competitivitatii profesionale a persoanelor angajate pe piata muncii din Regiunile Vest si Centru din foste zone industrializate printr-o abordare a invatarii pe tot parcursul vietii si prin dezvoltarea si furnizarea unor programe inovative, complexe si flexibile de formare profesionala (calificare) in domenii economice aflate in dezvoltare (conform directiilor de politica industriala), dar care inregistreaza un deficit de persoane calificate.

Obiective specifice:

 • Informarea si motivarea angajatilor cu privire la nevoia obtinerii unei calificari si importanta participarii la programele de formare profesionala continua
 • Imbunatatirea accesului la programele de formare profesionala continua prin crearea de conditii atractive si flexibile de calificare.
 • Dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor angajate prin participarea la cursurile de calificare in meserii/ocupatii cerute pe piata muncii.
 • Cresterea gradului de competitivitate, adaptabilitate, receptivitate si flexibilitate fata de cerintele actuale de pe piata muncii.
 • Atingerea celor doua obiective specifice ale DMI 2.3:
 • Promovarea beneficiilor formării profesionale in randul angajatilor, intreprinderilor si a altor grupuri interesate
 • Promovarea accesului angajatilor la programele de formare profesionala continua, in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete

Activități implementate de către TOP MEDIA:

 • Campanii de promovare adresate angajatilor si angajatorilor privind beneficiile participarii la programele de formare profesionala continua care ofera calificare completa/recalificare.
 • Schimb de experiente si diseminarea bunelor practici si a lectiilor invatate in domeniul formarii profesionale continui.
 • Sprijinirea angajatilor in vederea participarii la formarea profesionala continuapentru obtinerea unei calificari sau pentru cresterea nivelului de calificare
 • Achizitii publice

Rezultate (obținute de partenerul TOP MEDIA):

 • Elaborarea împreună cu Fundația Româno-Germană de Pregatire si Perfectionare Profesionala in Domeniul Constructiilor a unui manual de bune practici si lectiile invatate in domeniul formării profesionale continue
 • Autorizarea pentru un număr de 3 porograme de formare profesională (2 cursuri de calificare de nivel 1 și 1 curs de claificare de nivel 2);
 • Organizarea unui număr de 6 cursuri de calificare, din care:
  • 3 cursuri de claificare de nivel 2 în ocupația de dulgher, tâmplar, parchetar;
  • 1 curs de calificare de nivel 1 în ocupația de brutar;
  • 1 curs de calificare de nivel 1 în ocupația de măcelar
  • 1 curs de calificare de nivel 1 în cupația de mecanic vulcanizator
 • Participarea la cursurile de calificare a unui număr de 136 persoane din județele Caraș-Severin și Alba, aparținând grupului țintă, din care:
  • 66 la cursul de calificare în ocupația de dulgher, tâmplar, parchetar
  • 24 la cursul de calificare în ocupația de mecanic vulcanizator;
  • 19 la cursul de calificare în ocupația de măcelar;
  • 27 la cursul de calificare în ocupația de brutar
 • Elaborarea de materiale publicitare și de newslettere pentru promovarea proiectului și a programelor de formare profesională