A1.1. Organizarea și derularea de campanii de informare pentru promovarea importanței ocupării, formării profesionale și participării la activitățile proiectului.
In vederea asigurarii accesului egal al tuturor persoanelor care respecta conditiile de eligibilitate pentru participarea la proiect, vor fi publicate anunturi in presa regionala si locala (cu acoperire regiunea Vest), pentru informarea opiniei publice si constientizarea/motivarea somerilor tineri pentru a participa la activitatile proiectului in vederea imbunatatirii competentelor si abilitatilor pentru a ocupa un loc de munca.
Actiunile de informare si promovare se vor derula mai ales pentru identificarea persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani, care nu urmeaza nicio forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii si nici nu sunt inregistrate si profilate de catre Serviciul Public de Ocupare.

A.1.2. Identificarea, selectionarea si evidenta persoanelor din grupul tinta.
Pentru identificarea si selectionarea persoanelor se va evalua care este gradul de interes si motivatie in vederea participarii la activitatile proiectului, iar abordarea va fi directa se va urmari ca persoana sa aibe initiativa participarii la cursuri si ocuparii unui loc de munca, dupa ce a constientizat importanta formarii profesionale.
Expertii selectie si evidenta grup tinta vor promova fata de toate persoanele inregistrate in grupul tinta tema nediscriminarii, vor prezenta modalitatile in care acestea pot fi discriminate si drepturile de care trebuie sa beneficieze, in special drepturile si obligatiile angajatilor conform legislatiei muncii si drepturile de acces la formare profesionala, activitatea de identificare si selectie bazandu-se in totalitate pe principiile nediscriminarii.

A.2.1 Pregatirea si furnizarea programelor de formare profesionala
Cursurile au fost stabilite in urma analizarii nevoilor de imbunatatire a competentelor profesionale ale somerilor tineri chestionati, dar mai ales din experienta S, P1 si P2 cu privire la competentele si ocupatiile solicitate de angajatori si din datele transmise de agentiile de ocupare a fortei de munca privind domeniile de interes pentru angajatori in urma organizarii burselor/targurilor.
Lista cursurilor de formare profesionala este prezentata, împreună cu planificarea acestora, in secțiunea cursuri.

A.3.1 Furnizarea serviciilor de mediere.
In functie de profilarea realizata de SPO pentru fiecare persoana, de analiza chestionarelor completate in cadrul subactivitatii 1.2 (ce cuprind elemente privind pregatirea profesionala, aptitudinile, experienta si interesele fiecarei persoane), respectiv de progresele inregistrate in urma participarii la formarea profesionala (2.1), va fi realizata o selectie continua a candidatilor conform cerintelor locurilor de munca disponibile pe piata si va fi realizata punerea in legatura a acestora cu angajatorii in cadrul unor intalniri la care vor fi invitati angajatorii de la nivel local si firmele de recrutare a fortei de munca.
Activitatea de mediere se va desfasura pe toata perioada de implementare a proiectului si va demara initial pentru persoanele deja profilate si aflate in evidentele AJOFM (care au completat si chestionare de analiza), apoi pentru persoanele identificate, inregistrate/profilate de SPO, punerea in legatura cu angajatorii urmand sa fie realizata atat inainte, cat si dupa participarea la cursuri.

A.4.1 Activitati de acompaniament in vederea mentinerii tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D in campul muncii.
Subactivitatea este planificata a se realiza incepand cu luna 2 de implementare pentru a permite ca, in cazul in care, in urma furnizarii serviciilor de mediere (A.3.1), o persoana care s-a angajat sa poata beneficia de pachetul de materiale/echipamente de lucru (in valoare medie de 1000 lei/persoana), iar serviciile de acompaniament sunt planificate sa demareze incepand cu L9 (activitatea Expertului acompaniere) pana la finalul proiectului. Expertul acompaniament va evalua situatia sociala a fiecarei persoane profilate cu nivel de ocupare C sau D si va elabora si operationaliza un plan personalizat de sprijin pentru rezolvarea principalelor probleme care pot afecta participarea pe piata muncii.

A.4.2 Masuri de asigurare a sustenabilitatii proiectului.
Faptul ca persoanele inregistrate in grupul tinta vor beneficia de programe de formare profesionale si isi vor dezvolta competentele si aptitudinile solicitate de angajatori va genera atat un grad ridicat de ocupare, cat si mentinerea acestor locuri de munca ocupate (sustenabilitate). In plus, proiectul prevede si masuri de acompaniament si integrare socioprofesionala pentru tinerii NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, dar si masuri de motivare a persoanelor din grupul tinta si a angajatorilor (A.1.1) ambele parti urmand a avea avantaje daca sunt respectate reguluile privind relatiile de munca si sunt asigurate elementele motivationale pentru ca angajatul sa ramana multumit si productiv.

A.5.1 Managementul proiectului.
Aceasta activitate va fi continua, urmand a fi organizate periodic intalniri de lucru. Managerul de proiect va realiza distribuirea si asumarea rolurilor/responsabilitatilor membrilor echipei de implementare si furnizorilor de servicii, se vor aloca resursele materiale, financiare si umane pe fiecare activitate. Vor fi stabilite modalitatile efective de actiune si regulile de comunicare intre membrii echipei, va fi evaluat permanent stadiul implementarii si atingerea rezultatelor, urmand ca actiunile sa fie adaptate conform acestor concluzii. Managerul de proiect va coordona implementarea proiectului, raspunzand de indeplinirea obiectivelor, indicatorilor, atingerea rezultatelor, implementarea activitatilor cu respectarea termenelor si de resursele alocate.

A.6.1 Managementul financiar al proiectului.
Responsabilul financiar va organiza evidenta contabila analitica a proiectului, utilizand conturi analitice distincte pentru evidentierea tuturor operatiunilor legate de implementare.

A.6.2 Achizitii publice si cheltuieli de functionare.
Procedurile se vor derula prin implicarea Expertului in achizitii, care va aplica normele legislative in vigoare (Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabila solicitantilor/beneficiarilor privati).
In organizarea si derularea achizitiilor publice vor fi utilizate principiile achizitiilor ecologice (impactul asupra mediului pentru produse, lucrari, servicii; specificatii tehnice prin utilizarea factorilor de mediu – acolo unde este posibil). Activitatea va fi continua deoarece implementarea activitatilor proiectului presupune realizarea achizitiilor pentru diverse bunuri si servicii.

A.6.3 Masuri de informare si publicitate.
Vor fi publicate anunturi/comunicate de presa la inceputul si la finalizarea proiectului, care vor contine valoarea proiectului (evidentiind suma finantarii primite din Programul Operational Capital Uman), titlul proiectului/investitiei, Beneficiarul, rezultatele prevazute/obtinute, plus informatiile si elementele grafice obligatorii.
Toate materialele de comunicare (pliante, afise, autocolante, comunicate, etc) si orice fel de documente referitoare la implementarea proiectului vor contine toate elementele si mentiunile obligatorii (mentiune cu privire la faptul ca operatiunea este sprijinita in cadrul FSE), iar echipamentele achizitionate vor avea aplicate autocolante.