Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de ocupare prin furnizarea serviciilor de informare si promovare, programelor de formare profesionala in domenii solicitate de angajatori, servicii de mediere pe piata muncii (inclusiv masuri inovative – Job Club si networking) pentru 372 tineri NEETs (proiect mic) din Regiunea Vest, cu accent categoriile defavorizate (peste 30% - minim 112 persoane vor fi din categoria tinerilor NEETs greu ocupabili si foarte greu ocupabili, 21% - minim 79 persoane vor fi din mediul rural si 6% - minim 23 persoane vor fi de etnie roma), respectiv servicii de acompaniere (pentru tinerii NEETs greu ocupabili si foarte greu ocupabili) si masuri de asigurare a sustenabilitatii locurilor de munca ocupate.

Obiectivul general al proiectului se va realiza prin masuri complete, complexe si inovative, care raspund nevoilor specifice ale grupului tinta, identificate de S, P1 si P2 in urma analizei nevoilor tinerilor NEETs care si-au exprimat interesul pentru participarea la proiect: informare, promovare si motivare; dezvoltarea competentelor profesionale (printr-o oferta diversificata de cursuri de formare profesionala) si servicii de sprijin specializat (mediere si masuri inovative pentru cresterea sanselor de angajare si asigurarea sustenabilitatii ocuparii), dublate de adaptarea continua a masurilor de sprijin in functie de feedback-ul participantilor si factorilor interesati (aplicarea chestionarelor de analiza, monitorizarea FPC, consultarea angajatorilor pentru adaptarea cursurilor), evaluarea nevoilor formare in functie de concluziile monitorizarii/evaluarii formarii profesionale, respectiv validarea obtinuta din partea factorilor interesati.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Cresterea participarii si motivarea tinerilor NEETs pentru a beneficia de sprijin in vederea ocuparii unui loc de munca; Activitatea 1 contribuie la realizarea obiectivului specific 1, prin rezultatele asumate in cadrul subactivitatilor:
  1.1. Informarea publicului prin mass-media si alte canale de comunicare, elaborare materiale de informare, constientizare si promovare, completarea a minim 372 fise de informare de catre persoanele din grupul tinta, organizarea a minim 12 evenimente de informare.
  1.2. Identificarea si selectionarea a minim 372 persoane din grupul tinta pentru participarea la activitatile proiectului (peste 30% - minim 112 persoane vor fi din categoria tinerilor NEETs greu ocupabili si foarte greu ocupabili, 21% - minim 79 persoane vor fi din mediul rural si 6% - minim 23 persoane vor fi de etnie roma); aplicarea permanenta a principiului nediscriminarii in identificare si selectie, promovarea temei catre grupul tinta; evidenta permanenta dosare 372 persoane inregistrate in grupul tinta.
 2. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor profesionale solicitate pe piata muncii pentru 372 tineri NEETs;
 3. Cresterea ocuparii in randul tinerilor NEETs;
 4. Asigurarea sustanabilitatii locurilor de munca ocupate de tinerii NEETs si a masurilor de sprijin ale proiectului.
  Activitatea 4 contribuie la realizarea obiectivului specific 4, prin rezultatele asumate in cadrul subactivitatilor:
  4.1. Furnizarea masuri de acompaniament pentru 49 de persoane, inclusiv pachete cu materiale/echipamente de lucru pentru asigurarea mentinerii locurilor de munca ocupate.
  4.2. Cooperarea cu factorii interesati, incheierea unui parteneriat cu angajatorii; transmiterea si validarea rezultatelor proiectului de catre factorii interesati; diseminarea materialelor utilizate, exemplelor de bune practici si rezultatelor obtinute; asigurarea continuarii activitatilor, in special prin intermediul Job Club si Centrelor FPC.