Despre curs

 Limba engleză este de mult una dintre cele mai vorbite limbi străine din lume și cu siguranță una din cele mai importante limbi utilizate în comunicare, în afaceri.
Cursurile de limba engleză se adresează persoanelor care doresc să utilizeze limba engleză în diferite situații: călătorii, socializare, corespondență, la serviciu etc. Comunicarea în limba engleză va face referire, în principal, la următoarele situații: la hotel, restaurant, gară, aeroport, descrieri de locuri și persoane etc.
Parcurgerea unui modul sau modulelor de limbă engleză vă ajută să vă însușiți o gramatică corectă și un vocabular pentru o conversație obișnuita.
Obiectivul cursului este acela de a vă ajuta să dobândiți competente deosebite în: Conversație/ Conversation, Ascultare/ Listening, Citire/ Reading (comprehension), Scriere/Writing, Discurs oral/Oral discourse.

NIVELURI DE STUDIU:

 • Modulul I - Nivel DE BAZĂ corespunde standardului UE A1.
 • Modulul II - Nivel ÎNCEPĂTOR corespunde standardului UE A1/A2
 • Modulul III - Nivel MEDIU corespunde standardului UE A2/B1
 • Modulul IV – Nivel MEDIU-AVANSAT corespunde standardului UE B1
 • Modulul V - Nivelul AVANSAT corespunde standardului UE B2

Nivelul de bază

Modulul I - Nivelul DE BAZĂ 

Este un curs pentru începători și se adresează persoanelor care doresc să acumuleze cunoștințele de limba engleză, de baza. Nivelul I corespunde standardului UE de cunoaștere a unei limbi străine (A1) și are o durată de 40 de ore.

Absolvenții acestui modul, la final, vor putea:

 • să înțeleagă expresii cunoscute și propoziții simple (referitoare la familie, la împrejurări concrete), când se vorbește rar și cu claritate;
 • să înțeleagă mesajul unor anunțuri, afișe sau cataloage;
 • să comunice într-o conversație, să formuleze întrebări pe teme cunoscute sau de necesitate imediată (de exemplu pe stradă, indicații referitoare la un anumit loc sau într-un magazin, indicații referitoare la un anume produs, etc.) și să răspundă la asemenea întrebări;
 • să utilizeze formule orale simple, adecvate unor situații reale (de exemplu, să descrie o ocupație, unde locuiește, etc), să relateze activități la prezent;
 • să scrie o carte poștala, să completeze formulare cu informații personale (de exemplu, numele, naționalitatea și adresa pe un formular de hotel, etc.).

Metodele de predare sunt moderne, interactive și pun accent pe comunicare însoțita de explicații și exerciții gramaticale.

Tematica modului I - nivel DE BAZĂ este următoarea:

 • Vorbit: participarea la conversatii, simularea unor situatii reale (de exemplu: pe strada, la restaurant, la magazin, exprimarea orei, descrierea activitatilor zilnice, descrierea unei imagini, etc.)
 • Citit: alfabetul, reguli de pronuntie, citirea unor texte scurte si cu lexic de baza;
 • Scris: reguli de scriere, ortografierea corecta a unor fraze uzuale, compunerea de enunturi;
 • Gramatica: pronumele personal, numeralul, verbul to be (a fi), adjectivul posesiv, pluralul substantivelor, pronumele demonstrative, “there is”/”there are”, timpurile Present Simple si Past Simple, viitorul cu “going to”.

Nivel începător

Modulul II – Nivel ÎNCEPĂTOR
Cursul se adresează persoanelor care doresc sa aprofundeze cunoștințele dobândite la modulul I (DE BAZĂ), având durata de 40 de ore.

Absolvenții acestui modul, la final, vor putea:

 • să înțeleagă expresii și cuvinte uzuale frecvent întâlnite, pe teme cu relevanță imediată (de exemplu, informații simple despre propria persoană, cumpărături, activitatea profesională);
 • să citească texte scurte, fără grad mare de dificultate, să găsească anumite informații previzibile în diverse materiale cotidiene (de exemplu, reclame, prospecte, meniuri, orare) și să înțeleagă scrisori personale scurte;
 • să comunice în situații simple și uzuale care presupun un schimb de informații simplu și direct pe teme și despre activități familiare, să participe la discuții scurte;
 • să utilizeze o serie de expresii și fraze pentru o descriere personală, a condițiilor de viață, a studiilor și a activității profesionale prezente sau recente;
 • să scrie mesaje scurte (o scrisoare personală simplă (de exemplu, de mulțumire).

Tematica modului II - nivel ÎNCEPĂTOR este următoarea:

 • Vorbit: comunicare interactivă într-un schimb de informații simple, adresarea de întrebări la prezent, trecut și viitor, la telefon, interviuri simple, la aeroport, formule de adresare politicoasă, la cumpărături;
 • Citit: texte de dimensiuni mici și medii, dar cu un grad crescut de dificultate fată de modulul de bază;
 • Scris: enunțuri scurte, scrisori personale, completarea unor formulare, descrierea activității profesionale, completarea de chestionare, descrieri de persoane și locuri, povestiri scurte;
 • Gramatica: “how much”/”how many”, timpurile Present Simple, Present Continuous, Past Tense Simple, Present Perfect Simple, prepoziții de mișcare, exprimarea intenției, articolul a/an – the – ø, verbele modale.

Nivel mediu

Modulul III – Nivel MEDIU
Cursul se adresează persoanelor care doresc să aprofundeze cunoștințele dobândite la modulul II - ÎNCEPĂTOR și are o durată de 48 de ore.

La finalul acestui modul absolvenții vor putea:

 • să înțeleagă punctele esențiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activitatea profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc);
 • să înțeleagă ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional;
 • să înțeleagă texte redactate într-un limbaj uzual;
 • să facă față în majoritatea situațiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba;
 • să participe fără pregătire prealabila la o conversație pe teme de interes personal sau referitoare la viața cotidiană;
 • să lege expresii și să se exprime coerent pentru a descrie experiențe și evenimente, visele, speranțele și obiectivele;
 • să argumenteze și să își explice pe scurt opiniile și planurile;
 • sa scrie un text coerent pe teme familiare sau de interes personal;
 • să scrie scrisori personale descriind experiențe și impresii.

La cursurile de limba engleză organizate de TOP MEDIA se pune accent pe comunicare și explicații, pe exercițiile gramaticale, folosindu-se metode de predare interactive.
Grupele sunt formate, în medie, din 10-15 cursanți, astfel puteți fi siguri că formatorul vă poate acorda atenția de care aveți nevoie pentru a atinge obiectivele dumneavoastră și cele ale cursului. în ceea ce privește comunicarea în limba engleză.
Încadrarea pe grupe se face pe baza unui scurt test de engleză, ce va fi completat de către fiecare persoană ce dorește să se înscrie la cursuri, în vederea evaluării cunoștințelor pentru a se putea încadra corespunzător nivelului de pregătire și pentru a putea atinge obiectivele modulului la finalizarea acestuia.

Tematica modului III - nivel MEDIU este următoarea:

 • Vorbit: exprimarea reacțiilor față de o activitate, o emisiune TV, un film sau o carte, participarea la o conversație despre vacanțî, dorințe, ambiții sau realizări, scurt dialog la bancă;
 • Citit: relatări, invitații, scurte povestiri, prezentări ale unor locuri și servicii, articole de interes general din reviste sau ziare.
 • Scris: povestirea de întâmplări, relatarea intrigii unei cărți sau a unui film, redactarea unui scurt articol de ziar sau a unei invitații, legarea ideilor în redactarea unui text de mărime și grad de dificultate medie, exprimarea sentimentelor și a urărilor în scrisori personale;
 • Gramatica: gradele de comparație ale adjectivelor și adverbelor, substantive numarabile/nenumarabile, adverbul de mod, verbe urmate de gerunziu sau infinitiv, Gerund, diateza pasivă, exprimarea intenției, verbele modale, diferențe între
 • formele de Present, Past și Present Perfect, introducerea timpurilor Present Perfect Continuous și Past Perfect, valorile formei de Present Continuous, fraza condițională de tip I și II.

Nivel mediu-avansat

Modulul IV – Nivel MEDIU-AVANSAT
Modulul se adresează persoanelor care doresc să aprofundeze cunoștințele dobândite la modulul III – MEDIU si este bazat pe conversație. Durata moduluilui este de 48 de ore.

La finalul acestui modul absolvenții vor putea:

 • să înțeleagă un discurs lung, programe de televiziune și filme fără prea mare efort;
 • să înțeleagă texte lungi și complexe, sesizând diferențele stilistice, articolele specializate și instrucțiunile tehnice lungi;
 • să se exprime fluent și spontan, fără a fi nevoie să caute cuvintele în mod prea vizibil;
 • să utilizeze limba în mod flexibil și eficient în relații sociale și în scopuri profesionale;
 • să prezinte descrieri clare și detaliate pe teme complexe, integrând subtemele, dezvoltând anumite puncte și terminând intervenția cu o concluzie adecvată;
 • să trateze subiecte complexe într-o scrisoare, dezvoltând punctele de vedere;

La cursurile de limba engleză organizate de TOP MEDIA se pune accent pe comunicare și explicații, pe exercițiile gramaticale, folosindu-se metode de predare interactive.
Grupele sunt formate, în medie, din 10-15 cursanți, astfel puteți fi siguri că formatorul vă poate acorda atenția de care aveți nevoie pentru a atinge obiectivele dumneavoastră și cele ale cursului. în ceea ce privește comunicarea în limba engleză.
Încadrarea pe grupe se face pe baza unui scurt test de engleză, ce va fi completat de către fiecare persoană ce dorește să se înscrie la cursuri, în vederea evaluării cunoștințelor pentru a se putea încadra corespunzător nivelului de pregătire și pentru a putea atinge obiectivele modulului la finalizarea acestuia.

Tematica modului IV MEDIU-AVANSAT este următoarea:

 • Vorbit: dezvoltarea unui punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni, emiterea de ipoteze în cadrul unei discuții cu vorbitori nativi;
 • Citit: texte și articole pe teme contemporane variate, introducerea în cultura și civilizația anglo-saxonă, americana , australiană;
 • Scris: redactarea de paragrafe sau de texte precum recenzia unei cărți, a unui CD, impresii de la concert, descrierea amănunțită a unui loc (tur de oraș), rezervarea unui bilet de avion, redactarea unui CV, folosirea unor expresii nuanțate (verbe cu prepoziție, expresii idiomatice);
 • Gramatica: valori și diferențe între formele de Present Simple/Present Continuous, Past Simple/Past Continuous, Past Perfect/Past Tense, modalități de exprimare a viitorului, diateza pasivă (obligație și permisiune), valorile lui “will”, fraza condițională de tip II si III, vorbirea indirectă, verbe modale, propoziția subordonată relativă, cuantificatorii, conectori logici, comparativul și superlativul, adjective terminate în –ed/-ing.

Nivel avansat

Modulul V – Nivel AVANSAT
Modulul se adresează persoanelor care doresc să aprofundeze cunoștințele dobândite la modulul IV – MEDIU-AVANSAT, în acest modul pe lângă explicațiile și exercițiile gramaticale necesare, punându-se accent in special pe comunicare. Durata modulului este de 40 de ore.

La finalul acestui modul absolvenții vor putea:

 • să înțeleagă un discurs lung, programe de televiziune și filme fără prea mare efort;
 • să înțeleagă texte lungi și complexe, sesizând diferențele stilistice, articolele specializate și instrucțiunile tehnice lungi;
 • să se exprime fluent și spontan, fără a fi nevoie să caute cuvintele în mod prea vizibil;
 • să utilizeze limba în mod flexibil și eficient în relații sociale și în scopuri profesionale;
 • să prezinte descrieri clare și detaliate pe teme complexe, integrând subtemele, dezvoltând anumite puncteșsi terminând intervenția cu o concluzie adecvată;
 • să trateze subiecte complexe într-o scrisoare, dezvoltând punctele de vedere.

Tematica acestui modul este următoarea:

 • Vorbit: exprimarea nuanțată, politicoasă, în diverse registre stilistice, în relații sociale și profesionale; familiarizarea cu expresiile idiomatice și colocviale, cu variantele britanică vs americană , formală vs informala;
 • Citit: texte din diferite arii profesionale, scrisori oficiale, articole de ziar, folosirea eficienta a resurselor oferite de Internet, știrile în spațiul virtual, fragmente din proza contemporană;
 • Scris: redactarea de texte adaptate stilistic, recenzii, chestionare, biografii, rezumate, concluzii, cu folosirea adecvată a unor expresii idiomatice și a verbelor cu prepoziție;
 • Gramatică: formarea substantivelor și a adjectivelor cu ajutorul sufixelor, aspectul continuu, diateza pasivă, question tags, articolul, formulările emfatice, Relative Clauses, cuantificatorii, Gerund vs Infinitive, Past modals, Future Continuous, Future Perfect, passive cu ‘have' si ‘get', Unreal conditionals.

Competențe

 La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • conversația în diferite situații
 • scrierea corectă și coerentă a propozițiilor formulate în limba engleză și cu o dificultate medie/mare
 • citirea corectă a cuvintelor și înțelegerea perfectă a textului din limba engleză din punct de vedere semantic și gramatical
 • ascultarea/înțelegerea mesajului vorbitorului de limba engleză fără a întâmpina probleme de gramatică și vocabular și rezumarea corectă a textului ascultat
 • discurs oral, conform nivelului de standard european (pentru studiul limbii străine).

Certificare

La finalizarea cursului participanții vor obține un certificat de participare. Acest document este eliberat de către S.C. TOP MEDIA S.R.L. (și este semnat de către trainer și ștampilat de către firmă).
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență;
 • încadrarea corecta la modulul cel mai potrivit nivelului de cunoștințe al cursantului
 • pre-testare on-line GRATUITA, pentru a va putea încadra într-o grupa corespunzătoare nivelului dvs. de cunoștințe (click aici pentru a susține pre-testarea la limba engleză);
 • pe parcursul modulului se vor susține progress tests care vor urmări evoluția fiecărui cursant.