Despre curs

 În conformitate cu prevederile art.22, alin.3 din Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, deținătorii sau producătorii de deșeuri, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege. În conformitate cu aceiași lege persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unui curs de specialitate.
Acest curs vine în ajutorul celor enumerați mai sus asigurând pregătirea personalului care urmează să îndeplinească funcția de responsabil cu gestionarea deșeurilor.

Structura cursului

Cursul are o durată de 12 de ore, având un caracter aplicativ (90% din ore sunt alocate aplicațiilor practice)
Cursul se poate desfășura în două variante. O variantă care se desfășoară frontal (în care participanții se întâlnesc în sala de curs cu trainerul și activitățile se desfășoară sub directa îndrumare a acestuia) sau cea de-a doua variantă on-line (situație în care întregul proces se va desfășura utilizând platforma on-line).
În situația primei variante orele de curs se desfășoară de regulă în week-end (ocazie cu care participanți primesc și suportul de curs în format electronic) pe durata a 4 ore/zi, în intervalul 10.00-14.00 sau la cererea participanților de comun acord cu trainerul se pot stabili alte zile sau ore de desfășurare a cursului.
În cea de a doua variantă suportul de curs va fi publicat on-line o dată pe săptămâna (sau de două ori pe săptămâna – în funcție de opțiunea beneficiarului, de comun acord cu trainerul), cursantul având posibilitatea de a interacționa cu trainerul pe toată durata cursului.
Suportul de curs conține:

 • Prezentarea legislatiei in domeniu:
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor – obligatiile agentilor economici;
  • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;
  • HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
  • Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Identificarea, caracterizarea si codificarea deseurilor, intocmirea si pastrarea evidentei deseurilor;
 • Gestionarea deseurilor si, in special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurilor periculoase, etc.;
 • Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
 • Valorificarea, monitorizarea si raportarea deseurilor. Evitarea sanctiunilor.
 • Studii de caz. Cursanții vor putea propune pentru analiza situații din cadrul locului lor de muncă.

Competențe

 

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • coordonarea și monitorizarea activităților de gestiune a deșeurilor;
 • elaborarea documentelor privind gestiunea deșeurilor în funcție de specificul activității organizației;
 • elaborarea raportărilor specifice.

Certificare

 

La finalizarea cursului participanții vor obține un certificat de participare. Acest document este eliberat de către S.C. TOP MEDIA S.R.L. (și este semnat de către trainer și ștampilat de către firmă).
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 

 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.