Despre curs

Aplicaţia REVISAL este pusă la dispoziţia angajatorilor de către Inspecţia Muncii şi este folosită pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, în conformitate cu prevederile H.G.500/2011.
Acest curs își propune să asigure însușirea de către participanți a prevederilor legislației referitoare la întocmirea și transmiterea REVISAL și să formeze deprinderile necesare lucrului în aplicația REVISAL.
Cursul se adresează:

 • tuturor angajaților și angajatorilor care doresc să dobândească cunoștințele și deprinderile necesare utilizării și operării în aplicația REVISAL;
 • departamentelor: resurse umane, relații de muncă, evidența muncii, contabilitate;
 • managerilor, antreprenorilor, economiștilor și altor persoane care prin activitatea desfășurată ajung să utilizeze aplicația REVISAL.

Structura cursului

Cursul are o durată de 12 de ore și are un caracter aplicativ (90% din ore sunt alocate aplicațiilor practice, de lucru cu programul REVISAL)
Cursul se poate desfășura în două variante. O variantă care se desfășoară frontal (în care participanții se întâlnesc în sala de curs cu trainerul și activitățile se desfășoară sub directa îndrumare a acestuia) sau cea de-a doua variantă on-line (situație în care întregul proces se va desfășura utilizând platforma on-line).
În situația primei variante orele de curs se desfășoară de regulă în week-end (ocazie cu care participanți primesc și suportul de curs în format electronic) pe durata a 4 ore/zi, în intervalul 10.00-14.00 sau la cererea participanților de comun acord cu trainerul se pot stabili alte zile sau ore de desfășurare a cursului.
În cea de a doua variantă suportul de curs va fi publicat on-line o dată pe săptămâna (sau de două ori pe săptămâna – în funcție de opțiunea beneficiarului, de comun acord cu trainerul), cursantul având posibilitatea de a interacționa cu trainerul pe toată durata cursului.
Suportul de curs conține: texte, recomandări și îndrumări legislative, imagini ale aplicației REVISAL, explicații de utilizare și operare în aplicația REVISAL.

Competențe

 

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • instalarea și configurarea aplicației REVISAL
 • înregistrarea angajatorilor și operații ce pot fi efectuate cu angajatorii;
 • înregistrarea angajaților și a contractelor;
 • operații efectuate asupra salariaților și contractelor;
 • întocmirea și tipărirea rapoartelor generate de către aplicația REVISAL;
 • utilizarea instrumentelor puse la dispoziție de către aplicația REVISAL.

Certificare

 

La finalizarea cursului participanții vor obține un certificat de participare. Acest document este eliberat de către S.C. TOP MEDIA S.R.L. (și este semnat de către trainer și ștampilat de către firmă).
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru participanți

 

 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.