Despre curs

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale.

Structura cursului

Cursul are o durată de 80 de ore de pregătire teoretică și de instruire practică.
Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă deţine cunoştinţe solide privind legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, se preocupă permanent de asimilarea noutăţilor în acest domeniu şi de adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularităţile proceselor de muncă din cadrul întreprinderii.
Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă dovedeşte abilităţi personale de comunicare şi relaţionare cu diferite categorii de interlocutori şi de lucru în echipă, în special în situaţia când la acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi. De asemenea, el dovedeşte competenţe cheie în ce priveşte: comunicarea în limba română, competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie, competenţe informatice, competenţa de a învăţa, competenţe sociale şi civice. Totodată, inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă foloseşte calculatorul pentru a identifica, stoca, prelucra, analiza, prezenta şi schimba informaţii, precum şi pentru a comunica şi participa în cadrul unor reţele de colaborare prin Internet. El conştientizează propriul proces de învăţare identificând oportunităţile disponibile pentru dobândirea, prelucrarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi. De asemenea, dovedeşte competenţe sociale şi civice în sensul participării în mod eficace şi constructiv la viaţa socială şi profesională.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 • Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de absolvire recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.