Despre curs

Ocupația se aplică lucrătorilor ce execută operații de întreținere și reparație la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competente trebuie să fie vastă, pe lângă operațiile efective de reparație și întreținere auto, lucrătorii trebuind să ofere o soluție optimă din punct de vedere tehnic, calitativ și economic.

Structura cursului

Cursul are o durată de 720 de ore din care 240 ore de pregătire teoretică și 480 ore de instruire practică.

Pe parcursul orelor de curs, participanții vor dobândi cunoștințele și deprinderile necesare pentru executarea lucrărilor de întreţinere curentă a autovehiculelor rutiere, de executare a lucrărilor de reparație la sistemele acestora.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • Competențe generale
  • Completarea şi transmiterea documentelor specifice
  • Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor
  • Planificarea activității proprii
 • Competențe specifice
  • Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă
  • Diagnosticarea disfuncţionalităţilor
  • Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului
  • Etanşarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil
  • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii
  • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de
  • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie
  • Oferirea de consultanţă de specialitate
  • Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare
  • Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de calificare recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.