Despre curs

Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii execută lucrări de întreţinere curentă şi înlăturarea tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării, controlează periodic exploatarea corectă a maşinilor şi utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale şi execută reparaţii curente sau capitale.

Structura cursului

Cursul are o durată de 720 de ore din care 240 ore de pregătire teoretică și 480 ore de instruire practică.

Pe parcursul orelor de curs, participanții vor dobândi cunoștințele și deprinderile necesare pentru executarea lucrărilor de întreţinere curentă a maşinilor şi instalaţiilor şi înlăturare a tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării; controlul periodic al exploatării corecte a utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale; controlul bunei funcţionări a sistemului de ungere centrală; efectuarea recondiţionării sau înlocuirii unor organe de maşini în cazul defecţiunilor neprevăzute sau al constatării unei uzuri premature a acestora; executarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • Competențe generale
  • Organizarea locului de muncă
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
  • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
  • Aplicarea procedurilor de calitate
  • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Competențe specifice
  • Diagnosticarea stării de funcţionare
  • Întreţinerea curentă a maşinii
  • Remedierea defecţiunilor

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de calificare recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.