Despre curs

Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi de uz gospodăresc, construcţii şi amenajări hidrotehnice etc. Muncitorii izolatori îşi pot desfăşura activitatea ca angajaţi în cadrul companiilor de profil sau în sistem independent, ca persoane fizice autorizate. Munca se desfăşoară numai în echipă, alături de alţi izolatori, sub coordonarea directă a şefului de echipă, de punct de lucru sau a şefului de şantier.

Structura cursului

Cursul are o durată de 720 de ore din care 240 ore de pregătire teoretică și 480 ore de instruire practică.

Pe parcursul orelor de curs, participanții vor dobândi cunoștințele și deprinderile necesare pentru executarea lucrărilor de:

 • Izolaţii termice - care au ca scop diminuarea la maxim a pierderilor de căldură sau frig din elementele componente ale instalaţiilor tehnologice şi echipamentelor industriale sau elementele componente ale anvelopei unor clădiri;
 • Izolaţii fonice - care asigură protecţia incintelor faţă de zgomotul exterior sau izolarea fonică a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi producătoare de zgomot pentru a se evita perturbarea mediului de muncă şi de viaţă din vecinătăţi sau care asigură sonorizarea performantă a unor incinte care necesită condiţii de amplificare şi de direcţionare specifică a sunetului, eliminarea ecoului şi îmbunătăţirea coeficientului de inteligibilitate;
 • Izolaţii hidrofuge - prin intermediul cărora se urmăreşte asigurarea etanşeităţii la apă indiferent de provenienţă şi presiunea pe care o exercită, precum şi asigurarea stabilităţii şi durabilităţii hidroizolaţiilor pe suport prin protecţia corespunzătoare a acestora;
 • Izolaţii speciale- protecţii antiacide, anticorozive, împotriva vibraţiilor, ignifuge şi refractare.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • Competențe generale
  • Organizarea locului de muncă
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
  • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
  • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
  • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Competențe specifice
  • Asigurarea materialelor pentru lucrările de izolaţii
  • Pregătirea suprafeţelor suport în vederea izolării termice
  • Realizarea izolaţiilor termice la elementele de construcţie şi instalaţii
  • Executarea lucrărilor de protecţie a izolaţiilor termice
  • Pregătirea elementelor suport pentru izolarea hidrofugă
  • Realizarea izolaţiilor hidrofuge
  • Realizarea lucrărilor de reabilitare a izolaţiilor hidrofuge
  • Executarea lucrărilor de izolaţii speciale
  • Realizarea structurii de susţinere a tratamentelor acustice
  • Executarea amenajărilor acustice
  • Realizarea sistemului de susţinere a izolaţiei fonice
  • Izolarea fonică a elementelor de construcţii şi a instalaţiilor tehnologice
  • Montarea/demontarea schelelor şi eşafodajelor

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de calificare recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.