Despre curs

Ocupația de îngrijitor bătrâni la domiciliu presupune o sferă largă de competente pentru desfășurarea activității de îngrijire.
Îngrijitorul bătrâni la domiciliu trebuie să-și dovedească competențele în principal la aplicarea normelor de igienă atât pentru persoana asistată cât și pentru propria-i persoană, la mobilizarea şi transportul persoanei asistate, la alimentație şi administrarea alimentelor şi la supravegherea permanentă a stării de sănătate a persoanei asistate.
Ocupația de îngrijitor bătrâni la domiciliu necesită cunoștințe medii din sfera medicală, răbdare, calm şi abilitatea de combinare a programul zilnic de îngrijire, obligatoriu, cu alte activități de relaxare pentru a asigura starea de confort a bătrânului asistat.

Structura cursului

Durata totală a cursului este 360 de ore (aproximativ 10-12 săptămâni), din care 120 ore de pregătire teoretică și 240 ore de instruire practică.
Pe parcursul orelor de pregătire teoretică se urmărește transmiterea de cunoștințe referitoare în principal la dezvoltarea abilităților de comunicare, aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a celor de prevenire și stingere a incendiilor, planificarea activităților zilnice, gestionarea resurselor alocate și completarea documentelor de îngrijire a persoanelor asistate.
În cadrul orelor de instruire practică, care reprezintă cea mai mare parte din totalul orelor de curs, participanții își vor forma deprinderile necesare pentru acordarea îngrijirilor igienice și a măsurilor de prim ajutor pentru persoanele asistate, asigurarea confortului acestora, asistarea alimentației și administrarea alimentelor, formarea/dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat, mobilizarea și transportul bătrânilor și copiilor asistați și a persoanelor asistate imobilizate.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • comunicarea la locul de muncă
 • aplicarea NPM şi PSI
 • asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
 • asigurarea perfecţionării profesionale
 • completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate
 • gestionarea resurselor alocate
 • planificarea activităţii zilnice
 • acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată
 • acordarea primului ajutor persoanei asistate
 • asigurarea confortului bătrânului asistat
 • asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor
 • formarea / dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat
 • mobilizarea şi transportul bătrânului asistat
 • mobilizarea şi transportul copilului asistat
 • mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate
 • respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale
 • supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de calificare recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.