Despre curs

Acest curs se adresează tuturor persoanelor care nu au o calificare sau care doresc să se recalifice în ocupația de mecanic vulcanizator
Ocupaţia mecanic vulcanizator presupune efectuarea unor activităţi specifice de remediere a defectelor anvelopelor diferitelor tipuri de vehicule rutiere: autoturisme, biciclete, motociclete, ciclomotoare, autovehicule tractoare, remorci, semiremorci, remorci uşoare etc.
Activităţile principale desfăşurate de mecanicul vulcanizator se referă la diagnosticarea defectelor anvelopelor, vulcanizarea anvelopelor / camerelor de aer, demontarea / asamblarea roţilor şi montarea roţii pe autovehicul, înlocuirea anvelopelor uzate sau în vederea adecvării la sezon, echilibrarea roţilor.

Structura cursului

Cursul are o durată de 360 de ore din care 120 ore de pregătire teoretică și 240 ore de instruire practică.
Pe parcursul celor 360 de ore participanții vor dobândi cunoștințe și deprinderi referitoare la aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a celor de prevenire și stingere a incendiilor, necesare realizării unei comunicări optime, pe timpul desfăşurării activităţilor profesionale și pentru identificarea sarcinilor specifice la locul de muncă, integrarea în cadrul unei echipe şi participarea directă la realizarea obiectivelor acesteia.
Cea mai mare parte a orelor de curs este alocată pentru însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor specifice ocupației de mecanic vulcanizator. Pe parcursul orelor de curs participanții își vor însuși cunoștințele pentru: identificarea defecțiunilor anvelopelor, stabilirea cauzelor şi alegerea procedurii optime de remediere a acestora, montarea și demontarea roților de pe mașini și a anvelopelor de pe jantă, localizarea defectelor identificate la anvelopă, pregătirea materialelor necesare, efectuarea şi verificarea vulcanizării anvelopei sau, după caz, a camerelor de aer, alegerea anvelopelor pentru înlocuire, pe baza caracteristicilor tehnice ale vehiculului rutier, adecvate la schimbarea condiţiilor climatice sau conform cerinţelor impuse de specificul căii de deplasare, efectuarea operaţiilor specifice de remediere a eventualelor dezechilibre ale roţii.
Orele de instruire practică se vor desfășura în cadrul unităților specializate care dispun de un număr suficient de spaţii dotate cu utilaje şi echipamente specifice activităţii.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • Fundamentale:
  • comunicarea interactivă.
  • lucrul în echipă.
  • planificarea activității zilnice;
 • Generale pe domeniu de activitate:
  • aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și normelor de prevenire și stingere a incendiilor
 • Specifice:
  • diagnosticarea defectelor
  • vulcanizarea anvelopelor/camerelor de aer
  • asigurarea necesarului de materiale
  • întreținerea SDV-urilor și echipamentelor specifice
  • înlocuirea anvelopelor
  • asamblarea roților
  • echilibrarea roților
  • montarea roții pe autovehicul

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de calificare recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.