Despre curs

Inspectorul /referentul resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Structura cursului

Cursul are o durată de 100 de ore de pregătire teoretică și de instruire practică.
La finalizarea cursurlui participanții vor deține cunoștințele și vor avea competențele necesare pentru întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • Competențe generale:
  • Planificarea activităţilor
  • Comunicarea cu angajaţii
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Competențe specifice
  • Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului
  • Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
  • Organizarea recrutării personalului
  • Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
  • Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
  • Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de absolvire recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.