Curs macelar

 Domeniul ocupațional: Industria alimentară, a băuturilor și tutunului
Cod C.O.R./cod Nomenclator: 751103/7411.1.2
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: învățământul general obligatoriu
Curs autorizat ANC

 


Acest curs se adresează tuturor persoanelor care nu au o calificare sau care doresc să se recalifice în ocupația de măcelar.
Ocupaţia de măcelar se referă la activităţile de preluare şi pregătire a animalelor pentru sacrificare, suprimare a vieţii animalelor, prelucrare iniţială şi finală a carcaselor de carne, ambalare, etichetare transport şi depozitare a produselor şi valorificare componente provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări de curte, lagomorfe (iepuri), vânat salbatic, a căror carne este destinată consumului uman.


Cursul are o durată de 360 de ore din care 120 ore de pregătire teoretică și 240 ore de instruire practică.
Pe parcursul celor 360 de ore participanții vor dobândi cunoștințe și deprinderi generale referitoare la aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a celor de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de protecția mediului și a celor de igienă și de siguranța alimentelor.
Cea mai mare parte a orelor de curs este alocată pentru însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor specifice ocupației de măcelar. Astfel, pe parcursul orelor de curs participanții își vor însuși cunoștințele referitoare la: preluarea și pregătirea animalelor pentru sacrificare, suprimarea vieții animalelor și prelucrarea inițială, prelucarrea finală a carcaselor de carne, ambalarea şi etichetarea cărnii şi subproduselor de abator, transportul şi depozitarea cărnii şi subproduselor de abator și valorificarea altor componente rezultate din prelucrarea finală
Orele de instruire practică se vor desfășura în cadrul unităților specializate care dispun de un număr suficient de spaţii dotate cu utilaje şi echipamente specifice activităţii, cu linii tehnologice concepute pentru a permite desfăşurarea continuă a procesului de producţie.


La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • Competențe generale.
  • aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă
  • aplicarea normelor de protecția mediului
  • organizarea activității proprii
  • aplicarea normelor de igienă și de siguranța alimentelor
  • întocmirea documentelor specifice
 • Competențe specifice
  • preluarea animalelor pentru sacrificare
  • pregătirea animalelor pentru sacrificare
  • suprimarea vieţii animalelor - prelucrarea iniţială
  • prelucrarea finală a carcaselor de carne
  • ambalarea şi etichetarea cărnii şi subproduselor de abator
  • transportul şi depozitarea cărnii şi subproduselor de abator
  • valorificarea altor componente rezultate din prelucrarea finală

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de calificare recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.


 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.