Lucrator structuri
Domeniul ocupațional: Construcții și amenajarea teritoriului
Cod C.O.R./cod Nomenclator: -/7122.1.3
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: învățământul general obligatoriu
Curs autorizat ANC 


Lucrator structuri
Domeniul ocupațional: Construcții și amenajarea teritoriului
Cod C.O.R./cod Nomenclator: -/7122.1.3
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: învățământul general obligatoriu
Curs autorizat ANC 

Despre curs

Cursul de lucrător în structuri pentru construcții se adresează persoanelor care au un nivel de pregătire mai redus și doresc să obțină o calificare în domeniul construcțiilor.
Lucrătorul pentru structuri în construcții este muncitorul calificat din construcții care se ocupă în principal de prelucrarea materialelor necesare pentru executarea lucrărilor, executarea de lucrări de săpături și sprijiniri, executarea de cofraje, execută lucrări simple de armare, lucrări de betonare și lucrări simple de zidărie de cărămidă și tencuieli drișcuite obișnuite.

Structura cursului

Cursul are o durată de 360 de ore din care 120 ore de pregătire teoretică și 240 ore de instruire practică.
Pe parcursul celor 120 de ore de pregătire teoretică, participanții vor dobândi cunoștințe referitoare la aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, noțiuni generale privind construcțiile, materialele de construcții, planurile de construcții și noțiuni generale privind antreprenoriatul.
În cadrul orelor de instruire practică, care reprezintă cea mai mare parte din totalul orelor de curs, participanții își vor forma deprinderile necesare ocupației de lucrător pentru structuri în construcții.
Pe parcursul orelor de curs participanții își vor însuși cunoștințele pentru: prelucrarea materialelor, executarea lucrărilor de săpături și sprijiniri, executarea cofrajelor din lemn, executarea lucrărilor de armare și a celor de betonare, executarea de zidării simple din cărămidă și de tencuieli obișnuite drișcuite.
Orele de instruire practică se vor desfășura în cadrul firmelor de construcții care dispun de un număr suficient de spaţii și sunt dotate cu utilajele şi echipamentele necesare formării deprinderilor ocupației de lucrător pentru structuri în construcții.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • comunicare și numerație;
 • utilizarea calculatorului și tehnologia informației;
 • dezvoltare personală;
 • igiena și securitatea muncii;
 • lucrul în echipă;
 • noțiuni generale de antreprenoriat;
 • noţiuni generale despre construcţii;
 • materiale de construcţii
 • planuri pentru construcţii
 • prelucrarea materialelor
 • săpături şi sprijiniri
 • cofraje din lemn
 • lucrări simple de armare
 • lucrări de betoane
 • zidarii simple de cărămidă
 • tencuieli obişnuite drişcuite

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de calificare recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.