Dulgher

Domeniul ocupațional: Construcții și amenajarea teritoriului
Cod C.O.R./cod Nomenclator: -/7124.2.1
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: învățământul general obligatoriu
Curs autorizat ANC

 

Dulgher

Domeniul ocupațional: Construcții și amenajarea teritoriului
Cod C.O.R./cod Nomenclator: -/7124.2.1
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: învățământul general obligatoriu
Curs autorizat ANC

 

Despre curs

Dulgherul – tâmplar - parchetar este muncitorul din construcţii-montaj a cărui activitate se compune din: executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi finisaje la interior şi exterior, executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă ale construcţiilor (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit, montarea elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor etajate, montarea pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag, stejar, foi de parchet laminat), executarea acoperişului tip şarpantă, încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.
Acest curs se adresează tuturor persoanelor care nu au o calificare sau care doresc să se recalifice în ocupația de dulgher, tâmplar, parchetar.

Structura cursului

Cursul are o durată de 720 de ore din care 240 ore de pregătire teoretică și 480 ore de instruire practică.
Pe parcursul celor 720 de ore participanții vor dobândi, în cadrul orelor de pregătire teoretică, cunoștințe și deprinderi generale referitoare la: aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a celor de prevenire și stingere a incendiilor, a procedurilor tehnice de execuție și control al calității.
În cadrul orelor de instruire practică, care reprezintă două treimi din totalul orelor de curs, participanții vor dobândi competențe necesare pentru executarea schelelor necesare în lucrările de construcții, executarea cofrajelor pentru fundaţii, stâlpi, pereţi, grinzi, planşee, scări, pentru aplicarea tehnologiei de montare a elementelor prefabricate, executarea pardoselilor din lemn, executarea acoperișurilor tip șarpantă și pentru încadrarea şi tâmplăriei în golurile din zidărie şi ajustarea unor elemente componente ale tâmplăriei în raport cu situaţia din teren.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • Fundamentale
  • comunicarea interactivă la locul de muncă.
  • efectuarea unor calcule matematice simple.
  • identificarea sarcinilor şi planificarea activităţi
 • Generale pe domeniul de activitate
  • aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
  • utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
  • respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă şi P.S.I.
 • Specifice ocupației
  • executarea schelelor
  • executarea cofrajelor
  • montarea panourilor prefabricate.
  • executarea pardoselilor din lemn.
  • executarea acoperișului tip șarpantă.
  • încadrarea şi ajustarea tâmplăriei

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de calificare recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.