Vă rugăm să citiți cu mare atenție condițiile de participare la examenul de absolvire și dacă aveți nelămuriri să solicitați clarificări de la formatorul/formatorii care a/au predat la curs sau folosind următoarele date de contact:

  • telefon: 0355 429 348
  • mobil: 0724 380 420 sau 0753 311 965;
  • e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Examenul de absolvire a cursurilor acreditate de către Autoritatea Națională pentru calificări se susține, de regulă, în termen de 3 – 12 zile lucrătoare de la finalizarea cursului.
Examenul de absolvire este constituit din două probe:

  • o probă scrisă (un test grilă);
  • o probă practică (rezolvarea unei probleme sau susținerea unei lucrări sau a unui proiect).

Proba scrisă are la bază materia predată pe parcursul orelor de pregătire teoretică și constă în rezolvarea unui test grilă a cărei durată este de maxim una oră. Pentru susținerea testului grilă vor fi pregătite un număr de 5 variante, cu un număr variabil de întrebări, din care comisia va extrage varianta ce urmează să fie rezolvată de către participanții la examenul de absolvire.

Pentru proba practică participanții vor extrage un bilet și vor rezolva probleme cuprinsă în acesta. În funcție de tipul cursului proba practică mai poate consta în prezentarea și susținerea unui proiect sau a unei lucrări de sinteză.

Pentru a absolvi cursul participanții la examen trebuie să obțină cel puțin nota 5 la proba teoretică și cel puțin nota 6 la proba practică.

Examenul pentru cursurile autorizate se susține în prezența comisiei desemnate de către secretariatul județean al A.N.C. Pentru celelalte cursuri examenul de absolvire se susține în prezența comisiei numite de către firmă.

Pentru a putea participa la examenul de absolvire cursanții trebuie să completeze o cerere cu cel puțin o zi înainte de susținerea examenului de absolvire.

Cererea se obține de la punctul de lucru din Reșița, str. Laminoarelor, nr.6 sau poate fi completată on-line prin accesarea următorului link.

În situația completării on-line cererea va fi semnată, la punctul de lucru al firmei, în ziua susținerii examenului.

Este obligatoriu ca la intrarea în sala de examen participanții să aibă asupra lor cartea/buletinul de identitate.

Nu pot participa la examen:

  • persoanele care nu au depus toate actele necesare pentru înscrierea la curs;
  • persoanele care nu au completat cererea de înscriere la examen;
  • persoanele care nu au achitat integral taxele de curs;
  • nu au completat și depus cererea prin care solicită reprogramarea la examen (pentru persoanele care nu au susținut examenul cu grupa din care fac parte sau cele care nu au absolvit examenul anterior).

Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire a cursului au dreptul să susțină o singură dată un nou examen în termen de 30 de zile de la data finalizării cursului, fără a plăti taxa de reexaminare.
De asemenea, persoanele care nu pot susține examenul de absolvire, cu grupa din care fac parte, din motive obiective (sunt bolnave la data examenului, nu sunt în țară, etc.) pot susține o singură dată un nou examen cu altă grupă fără a plăti taxa de examinare.
Atenție! Situațiile în care nu vă puteți prezenta la examen trebuie justificate prin acte doveditoare, altfel va tebui să achitați o taxă de reexaminare.

Persoanele care nu au promovat de două ori examenul de absolvire, precum și persoanele care nu s-au prezentat la reexaminare cu ocazia primului examen organizat pentru cursul la care au participat, pot susține examenul de absolvire și cu o altă grupă numai după achitarea taxei de examinare.
Taxa de examinare se poate achita prin aceleași mijloace ca și taxa pentru curs, iar valoarea acesteia va fi comunicată la cerere folosind datele de contact de mai sus.

Pentru a putea participa la examen în cazul reprogramării vă rugăm să completați formularul de la următorul link.
Pentru a putea completa formularul vă rugăm să verificați în tabelul de mai jos datele privind programarea examenelor de absolvire a cursurilor.

Cursul Grupa/Seria Data începerii cursului Data și ora examenului
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu IBD07112016/I 07.11.2016 07.10.2016 16.30
Servant pompier SP07112016/I 07.11.2016 07.12.2016 16.30

 

 


Servicii oferite

Ce servicii oferim?

Responsive

Formare profesională a adulților

Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe (cursuri) de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare și specializare.

Compatibilities

Consiliere și consultanță formare profesională

Sprijin în organizarea și desfășurarea programelor de ucenicie la locul de muncă și a cursurilor organizate de către angajatori.

Consiliere FPA

Informare și consiliere profesională

Sprijin specializat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupațtii, progresul în carieră, adaptarea la o ocupație, schimbarea ocupației sau orice alte probleme legate de o profesie.

SEO

Medierea muncii

Punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.